ראשי   |   אודות   |   יצירת קשר   |   מפת הגעה  |   מעקב הזמנות   |   המחירים למזמינים באתר בלבד! התחבר | משתמש חדש | אורח/ת
03-6182278 - 0
תנאי שימוש
ברוכים הבאים לאתר " "www.refua-center.co.il(להלן: "האתר" ), שבבעלות ובניהול חברת רפואה סנטר ג.ג. בע"מ מס' ח.פ.511827107, כתובת למשלוח דואר: רפואה סנטר, רח' רבי עקיבא 62, בני ברק, ובדוא"ל: [email protected].

האתר מהווה פלטפורמה אינטרנטית בה ניתן לרכוש מוצרי בית מרקחת אשר אינם מחייבים מרשם או שירות מקצועי של רוקח, ממגוון רחב של תחומים.

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה, התחברות לאתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולשירותים שהזמנת דרך האתר.

הסכם זה מהווה את ההסכם התקף והמחייב את הצדדים, כל הסכם קודם בין הצדדים, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, בטל.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל והנך מבצע הזמנת שירות, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.
 1. הגדרות
  1.1 "אתר האינטרנט"   " " www.refua-center.co.il ו/או עובדי refua-center, רפואה סנטר ג.ג. בע"מ, נציגיה, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
  1.2 "המשתמשים" ו/או "הלקוחות" – המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר ביצעו רכישה באמצעות האתר ו/או מי מטעמם.
  1.3 "המוצרים", "השירותים", "הפריטים" – כל מוצר ו/או שירות שמוצע למכירה באתר.
   
 2. מהות ההתקשרות
  2.1  בהסכם זה הנך מתקשר מול רפואה סנטר ג.ג. בע"מ מס' ח.פ.511827107, כתובת למשלוח דואר: רפואה סנטר, רח' רבי עקיבא 62, בני ברק, בטלפון: 03-6182278, בדוא"ל: [email protected]. ובאתר האינטרנט: www.refua-center.co.il  (להלן גם: "האתר" ו/או "הנהלת האתר" ו/או "החברה").
   
 3. רישיון שימוש מוגבל
  3.1 בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר.
  3.2 ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.
  3.3 עסקה לא תשתכלל עד אשר הנהלת האתר אישרה אותה.
  3.4 להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה או על-פי כל דין אחר המקובל.
  3.5 החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
  3.6 חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
  3.7 החברה ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית להפסיק פעילותה בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
  3.8 הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
  3.9 החברה ו/או מי מטעמה, לא תהיה אחראית לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
   
 4. שירותים המוצעים על ידי האתר
  4.1 כל שירות אשר יהיה מוצע למכירה באתר, יהיה ממוקם בדף רכישה, שבו יינתן מידע אודות אותו השירות ו/או המוצר (להלן: "דף רכישה")
  4.2 האתר אינו מתחייב להימצאות הפריטים במלאי ויש לבדוק זאת עבור כל מוצר פרטנית.
  4.3 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר.
  4.4 החברה אינה מספקת ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ רפואי לרוכש המוצר.
  4.5 על הלקוח לוודא, לפני השימוש במוצר שרכש, כי הוא מקיים את ההוראות המצורפות למוצר ובמידה וקיימת הנחיה לפנות לקבלת ייעוץ רפואי, יפנה המשתמש לקבלת ייעוץ רפואי בטרם יעשה שימוש במוצר שרכש.
  4.6 השירות באתר אינו כולל שירות מרוקח.
   
 5. מדיניות פרטיות
  5.1 הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.
  5.2 מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  5.3 האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  5.4 הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.
  5.5 האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.
  5.6 בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם מלא, דוא"ל ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
   
 6. הגבלת אחריות האתר
  6.1 המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקן או נכונותו ובוודאי שאינם מהווים חוות דעת מקצועית.
  6.2 כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע באתר, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, ייעוץ רפואי, המלצה ו/או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר הוא על המשתמש בלבד ועל פי הנחיות מקצועיות (שהאתר איננו נותן).
  6.3 האתר עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  6.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.
  6.5 המידע אודות המוצרים באתר מסופק ע"י היצרנים ו/או היבואנים ו/או הספקים ואיננו אחראים לדיוקו.
   
 7. בעלות בקניין הרוחני
  7.1 הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של החברה ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
  7.2 כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות החברה ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.

  חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלות בלעדית של החברה, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.

   7.3 כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
   
 8. אופן התשלום ואישור הרכישה

  8.1 כלל הסכומים המוצגים למשתמש בדפי הרכישה כוללים מע"מ.
  8.2 מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר, הינם מחירים התקפים לרכישה באתר בלבד.
  8.3 המוצרים יסופקו לך על ידי האתר, במידה והמוצרים נמצאים במלאי ובמידה והלקוח מילא את פרטיו והשלים את תהליך הרכישה.
  8.4 אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הרכישה, רשאי האתר ו/או הספק לבטל את העסקה. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
  8.5 בעת ביצוע הזמנת השירותים ו/או מוצרים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.
  8.6 הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
  8.7 השלמת הליך הרכישה מותנה בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
  8.8
  לאחר ביצוע הרכישה, תשלח חשבונית בתוך 48 שעות ללקוח, עבור התשלום לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה.
  8.9 הלקוח מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
  8.10 הלקוח מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
  8.11 רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
  8.12 הנך מתחייב לשמור על הסיסמא ושם המשתמש שלך ומובהר, כי פעילות שכללה הקשת סיסמא תחייב אותך.
  8.13 במעמד קבלת מוצר ככל ומדובר במוצר גשמי, יש לחתום על גבי קבלת המוצר בצירוף מספר ת.ז. של האדם המשלם, ולהציגה בפני השליח.

  9. הגבלת זכות ביטול ההזמנה והחזרת המוצרים שנרכשו
  9.1 הלקוח רשאי לבטל העסקה בהתאם להוראות ס' 14ג' לחוק הגנת הצרכן , תשמ"א-1981, על העסקה כדלקמן:

  בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –
  (1)   בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;

  (2)   בשירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
   
  הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –
  (1)   טובין פסידים;
  (2)   שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
  (3)   מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
  (4)   טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
  (5)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

  9.2  למרות האמור לעיל, יוער כי תקופות ומוצרים רפואיים לא ניתן להחזיר, וזאת בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"), שקובעות כי לקוח רשאי לבטל עסקה ובתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.
  9.3 יש לשים לב, כי בהתאם להוראות, ס' 6 (א) (5) לתקנות הגנת הצרכן  (ביטול עסקה), תשע"א-2010, לא תינתן אפשרות לבטל עסקה של רכישת תרופות ו/או תוספי מזון ולא יינתן זיכוי לאחר רכישתם.
  9.4 האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
  9.5 על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 1% מסכום עסקת האשראי.
  9.6 זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן.
  9.7 עלות המשלוח לא תושב ללקוח אם ביטל העסקה לאחר ביצוע המשלוח.
   
 9. משלוח מוצרים
  10.1 תמחור מוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח, ומחיר המשלוח יוצג באתר בנפרד.
  10.2 מועדי אספקת המוצרים יהיו מפורטים בכל דף רכישה, בהתאם למועד אישור העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
  10.3 זמני אספקת המוצרים שמצוינים בדף הרכישה מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי השבתה במשק, של דואר ישראל, או בימי מלחמה, עימות בטחוני, אסון או משבר אחר.
  10.4 האתר, מי מטעמו ו/או הספקים, לא יהיו אחראים לאיחור במשלוח המוצרים שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או עיכוב בדואר ו/או אירועים שאינם נתונים לשליטתו של האתר או מי מטעמו.
  10.5 לבחירת הרוכש, תינתן האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי, ללא עלות משלוח.
  10.6 האתר, מי מטעמו ו/או הספקים, יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות המתגוררים באזורים שנחשבים כמסוכנים מבחינה ביטחונית, במקום סמוך ומקובל על הצדדים אשר יתאמו ביניהם מראש את אספקת המוצר.
  10.7 הכתובת לאיסוף עצמי: רפואה סנטר, רח' רבי עקיבא 62, בני ברק, יש לתאם איסוף המוצר מראש.
  10.8 במעמד מסירת המוצר למזמין, החברה או מי מטעמה ו/או הספקים ראשים לדרוש הצגת כרטיס אשראי ו/או תעודת זהות של המזמין כתנאי למסירת המוצר למזמין.
  10.9 משלוח המוצרים יבוצע על ידי דואר שליחים של דואר ישראל. האתר לא יישא באחריות לשלמות המוצר מהרגע שהמוצר יצא מרשותו של האתר.
   
 10. עדכון תנאי ההתקשרות
  11.1 האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
  11.2 כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.
   
 11. שיפוי
  12.1 הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו.
  12.2 כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, החברה תהיה זכאית לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
   
 12. מקום השיפוט
  1. כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
    
 13. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  14.1 כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בעת קבלתם בחברה אשר מקום מושבה רפואה סנטר, רח' רבי עקיבא 62, בני ברק, ובדוא"ל: [email protected].
  14.2 המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
  14.3 דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.
תנאי שימוש
ברוכים הבאים לאתר " "www.refua-center.co.il(להלן: "האתר" ), שבבעלות ובניהול חברת רפואה סנטר ג.ג. בע"מ מס' ח.פ.511827107, כתובת למשלוח דואר: רפואה סנטר, רח' רבי עקיבא 62, בני ברק, ובדוא"ל: [email protected].

האתר מהווה פלטפורמה אינטרנטית בה ניתן לרכוש מוצרי בית מרקחת אשר אינם מחייבים מרשם או שירות מקצועי של רוקח, ממגוון רחב של תחומים.

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה, התחברות לאתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולשירותים שהזמנת דרך האתר.

הסכם זה מהווה את ההסכם התקף והמחייב את הצדדים, כל הסכם קודם בין הצדדים, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, בטל.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל והנך מבצע הזמנת שירות, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.
 1. הגדרות
  1.1 "אתר האינטרנט"   " " www.refua-center.co.il ו/או עובדי refua-center, רפואה סנטר ג.ג. בע"מ, נציגיה, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
  1.2 "המשתמשים" ו/או "הלקוחות" – המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר ביצעו רכישה באמצעות האתר ו/או מי מטעמם.
  1.3 "המוצרים", "השירותים", "הפריטים" – כל מוצר ו/או שירות שמוצע למכירה באתר.
   
 2. מהות ההתקשרות
  2.1  בהסכם זה הנך מתקשר מול רפואה סנטר ג.ג. בע"מ מס' ח.פ.511827107, כתובת למשלוח דואר: רפואה סנטר, רח' רבי עקיבא 62, בני ברק, בטלפון: 03-6182278, בדוא"ל: [email protected]. ובאתר האינטרנט: www.refua-center.co.il  (להלן גם: "האתר" ו/או "הנהלת האתר" ו/או "החברה").
   
 3. רישיון שימוש מוגבל
  3.1 בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר.
  3.2 ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.
  3.3 עסקה לא תשתכלל עד אשר הנהלת האתר אישרה אותה.
  3.4 להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה או על-פי כל דין אחר המקובל.
  3.5 החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
  3.6 חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
  3.7 החברה ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית להפסיק פעילותה בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
  3.8 הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
  3.9 החברה ו/או מי מטעמה, לא תהיה אחראית לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
   
 4. שירותים המוצעים על ידי האתר
  4.1 כל שירות אשר יהיה מוצע למכירה באתר, יהיה ממוקם בדף רכישה, שבו יינתן מידע אודות אותו השירות ו/או המוצר (להלן: "דף רכישה")
  4.2 האתר אינו מתחייב להימצאות הפריטים במלאי ויש לבדוק זאת עבור כל מוצר פרטנית.
  4.3 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר.
  4.4 החברה אינה מספקת ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ רפואי לרוכש המוצר.
  4.5 על הלקוח לוודא, לפני השימוש במוצר שרכש, כי הוא מקיים את ההוראות המצורפות למוצר ובמידה וקיימת הנחיה לפנות לקבלת ייעוץ רפואי, יפנה המשתמש לקבלת ייעוץ רפואי בטרם יעשה שימוש במוצר שרכש.
  4.6 השירות באתר אינו כולל שירות מרוקח.
   
 5. מדיניות פרטיות
  5.1 הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.
  5.2 מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  5.3 האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  5.4 הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.
  5.5 האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.
  5.6 בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם מלא, דוא"ל ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
   
 6. הגבלת אחריות האתר
  6.1 המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקן או נכונותו ובוודאי שאינם מהווים חוות דעת מקצועית.
  6.2 כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע באתר, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, ייעוץ רפואי, המלצה ו/או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר הוא על המשתמש בלבד ועל פי הנחיות מקצועיות (שהאתר איננו נותן).
  6.3 האתר עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  6.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.
  6.5 המידע אודות המוצרים באתר מסופק ע"י היצרנים ו/או היבואנים ו/או הספקים ואיננו אחראים לדיוקו.
   
 7. בעלות בקניין הרוחני
  7.1 הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של החברה ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
  7.2 כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות החברה ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.

  חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלות בלעדית של החברה, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.

   7.3 כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
   
 8. אופן התשלום ואישור הרכישה

  8.1 כלל הסכומים המוצגים למשתמש בדפי הרכישה כוללים מע"מ.
  8.2 מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר, הינם מחירים התקפים לרכישה באתר בלבד.
  8.3 המוצרים יסופקו לך על ידי האתר, במידה והמוצרים נמצאים במלאי ובמידה והלקוח מילא את פרטיו והשלים את תהליך הרכישה.
  8.4 אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הרכישה, רשאי האתר ו/או הספק לבטל את העסקה. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
  8.5 בעת ביצוע הזמנת השירותים ו/או מוצרים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.
  8.6 הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
  8.7 השלמת הליך הרכישה מותנה בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
  8.8
  לאחר ביצוע הרכישה, תשלח חשבונית בתוך 48 שעות ללקוח, עבור התשלום לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה.
  8.9 הלקוח מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
  8.10 הלקוח מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
  8.11 רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
  8.12 הנך מתחייב לשמור על הסיסמא ושם המשתמש שלך ומובהר, כי פעילות שכללה הקשת סיסמא תחייב אותך.
  8.13 במעמד קבלת מוצר ככל ומדובר במוצר גשמי, יש לחתום על גבי קבלת המוצר בצירוף מספר ת.ז. של האדם המשלם, ולהציגה בפני השליח.

  9. הגבלת זכות ביטול ההזמנה והחזרת המוצרים שנרכשו
  9.1 הלקוח רשאי לבטל העסקה בהתאם להוראות ס' 14ג' לחוק הגנת הצרכן , תשמ"א-1981, על העסקה כדלקמן:

  בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –
  (1)   בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;

  (2)   בשירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
   
  הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –
  (1)   טובין פסידים;
  (2)   שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
  (3)   מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
  (4)   טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
  (5)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

  9.2  למרות האמור לעיל, יוער כי תקופות ומוצרים רפואיים לא ניתן להחזיר, וזאת בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"), שקובעות כי לקוח רשאי לבטל עסקה ובתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.
  9.3 יש לשים לב, כי בהתאם להוראות, ס' 6 (א) (5) לתקנות הגנת הצרכן  (ביטול עסקה), תשע"א-2010, לא תינתן אפשרות לבטל עסקה של רכישת תרופות ו/או תוספי מזון ולא יינתן זיכוי לאחר רכישתם.
  9.4 האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
  9.5 על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 1% מסכום עסקת האשראי.
  9.6 זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן.
  9.7 עלות המשלוח לא תושב ללקוח אם ביטל העסקה לאחר ביצוע המשלוח.
   
 9. משלוח מוצרים
  10.1 תמחור מוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח, ומחיר המשלוח יוצג באתר בנפרד.
  10.2 מועדי אספקת המוצרים יהיו מפורטים בכל דף רכישה, בהתאם למועד אישור העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
  10.3 זמני אספקת המוצרים שמצוינים בדף הרכישה מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי השבתה במשק, של דואר ישראל, או בימי מלחמה, עימות בטחוני, אסון או משבר אחר.
  10.4 האתר, מי מטעמו ו/או הספקים, לא יהיו אחראים לאיחור במשלוח המוצרים שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או עיכוב בדואר ו/או אירועים שאינם נתונים לשליטתו של האתר או מי מטעמו.
  10.5 לבחירת הרוכש, תינתן האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי, ללא עלות משלוח.
  10.6 האתר, מי מטעמו ו/או הספקים, יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות המתגוררים באזורים שנחשבים כמסוכנים מבחינה ביטחונית, במקום סמוך ומקובל על הצדדים אשר יתאמו ביניהם מראש את אספקת המוצר.
  10.7 הכתובת לאיסוף עצמי: רפואה סנטר, רח' רבי עקיבא 62, בני ברק, יש לתאם איסוף המוצר מראש.
  10.8 במעמד מסירת המוצר למזמין, החברה או מי מטעמה ו/או הספקים ראשים לדרוש הצגת כרטיס אשראי ו/או תעודת זהות של המזמין כתנאי למסירת המוצר למזמין.
  10.9 משלוח המוצרים יבוצע על ידי דואר שליחים של דואר ישראל. האתר לא יישא באחריות לשלמות המוצר מהרגע שהמוצר יצא מרשותו של האתר.
   
 10. עדכון תנאי ההתקשרות
  11.1 האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
  11.2 כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.
   
 11. שיפוי
  12.1 הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו.
  12.2 כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, החברה תהיה זכאית לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
   
 12. מקום השיפוט
  1. כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
    
 13. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  14.1 כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בעת קבלתם בחברה אשר מקום מושבה רפואה סנטר, רח' רבי עקיבא 62, בני ברק, ובדוא"ל: [email protected].
  14.2 המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
  14.3 דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp